Medlemsvillkor

Allmänna Villkor Hälsohuset Gnesta 2020 30 mars

 

Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap på Hälsohuset Gnesta. Medlemskapet är personligt och kan inte överlåtas till en annan person. Medlemskapet inkluderar deltagande i anläggningens utbud under våra öppettider. Samtliga medlemskap är digitala, medlemskort ligger digitalt i appen och på kundens medlemsprofil.

 

Distansavtalslagen / Återbetalningsskyldighet

Hälsohuset Gnesta följer distansavtalslagen vid köp via vår hemsida. Under förutsättning att träningen inte påbörjats eller att varan inte har använts så har kunden rätt att under ångerfristen få tillbaka erlagt belopp för varor och tjänster. Inom 14 dagar från köptillfället samt skriftligen meddela Hälsohuset om hen ångrat sitt köp. Om kunden utnyttjat sin ångerrätt, betalas det belopp hen har betalat för varan tillbaka senast inom 30 dagar från den dag då Hälsohuset tagit emot varan. Kunden får själv betala retur kostnaderna när varor sänds tillbaka.

 

Avtalstid och uppsägning

Hälsohuset Gnesta erbjuder medlemskap både med och utan bindningstid. Medlemskapen som löper 6 månader och 12 månader gäller tills vidare samt betalas per månad tills kunden säger upp medlemskapet. Vid uppsägning maila till reception@halsohusetgnesta.se medlemskapet avslutas 1 månad efter att en bekräftelse kommit fram till Hälsohuset Gnesta.

 

Prisändringar

Hälsohuset Gnesta äger rätt att justera priser per debiterings tillfälle. I samband med att avtalet övergår till ett löpande tillsvidareavtal så justeras priset till då gällande prislista. Medlemskap som köpts till erbjudandepris kommer automatiskt justeras till ordinarie pris efter att bindningstiden har löpt ut

 

Betalningsvillkor Kort samt Autogiro

Betalning av månadsavgiften sker via kort eller faktura löpande i förskott. Vid månadsdebitering är förfallodagen den 30:e varje månad om inte annat har överenskommits. Undantaget om den dagen infaller på en helgdag då betalning kommer att belasta kortet närmaste bankdag innan förfallodagen. Om täckning saknas på kundens konto dagen för debitering, skickas en påminnelse för förfallen månadsavgift. Medlemmen är betalningsskyldighet tills angivet belopp har kommit in på Hälsohuset Gnesta konto. Om betalningen inte erhålls senast på förfallodagen för påminnelse förbehåller sig Hälsohuset Gnesta rätten att debitera eventuell dröjsmålsränta samt påminnelseavgift. Om betalning ej sker enligt avtalade betalningsvillkor kommer kunden att stängas av från träning tills betalning sker. Minimum ålder för Autogiro är 18 år, månadsbetalningen kan betalas av målsman.

 

Faktura

Vid påminnelse faktura  tillkommer 50 kr i påminnelseavgift på fakturan, vid fortsatt utebliven betalning tillkommer inkassobolag som tar över ärendet.

 

Medgivande

Genom att jag som undertecknande kund, godkänner jag villkoren att uttag får göras från angivet konto eller kort på begäran av Hälsohuset Gnesta för överföring till denne.

 

Frysning av medlemskap vid särskilda omständigheter

Kunder som på grund av särskilda omständigheter inte kan utnyttja sitt medlemskap under viss tid, kan mot giltigt intyg frysa sitt medlemskap. Frysning av medlemskap vid skada, sjukdom, graviditet, studier, med högst 30 dagar.

 

Ändring av kundens personuppgifter

Kunden skall omgående underrätta Hälsohuset Gnesta AB om ändring av personfakta som namn, adress, telefonnummer eller e-mailadress. Hälsohuset Gnesta AB ansvarar inte för de fall där eventuell betalningspåminnelse eller information inte når kunden på den av kunden aktuella angivna adressen.

 

Ansvar för kundens ägodelar och olycksfall

Hälsohuset Gnesta ansvarar inte för förluster på grund av stöld, inbrott eller av annan anledning för skador på kundens eller andra besökares tillhörigheter. Hälsohuset Gnesta ansvarar inte för personskador som förorsakats kund på grund av olycksfall eller till följd av annan besökares agerande eller brist därpå.

 

Praktiska ändringar

Hälsohuset Gnesta förbehåller sig rätten att ändra samt ställa in scheman och pass vid sjukdoms bortfall.

 

Avbokning

Avbokning av träningstillfälle sker senast 60 minuter innan start.

 

Kundregister i databas

Alla kunder registreras i en databas. Genom godkännande av detta avtal godkänner kunden den registreringen. Hälsohuset Gnesta behandlar uppgifter om kunden för att kunna tillhandahålla och administrera kundsystem som kunden har samtyckt till. Kundens uppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen. Uppgifter utelämnas ej till tredje part om ej behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet med intresseavvägning som rättslig grund. När medlemskapet har upphört så sparas medlemsavgifterna i 365 dagar till dom raderas.

 

Doping

Hälsohuset Gnesta förbehåller sig rätten att oanmält godkänna dopningskontroller. Försäljning av dopingklassade preparat eller liknande prestationshöjande medel leder till omedelbar uteslutning från Hälsohuset Gnesta AB. Ingen återbetalning sker.

 

Ordning och trivsel regler

På Hälsohuset Gnesta gillar vi att hålla det rent och städat. Som medlem torkar vi av maskiner samt utrustning efter varje användning. Inomhus använder vi skor som är rena och fria från smuts. Vi ser till att hålla god hygien samt rena kläder vid träning. Vid användning av fria vikter så ställ tillbaka dom för andra medlemmarnas skull. Lämna lokalen i bättre skick än den var när du kom. Vid störande beteende för andra medlemmar eller för verksamheten så kan du som medlem bli avstängd utan återbetalning.

 

Cookies

Denna webbplats använder sig av cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på datorn och som innehåller information för att hjälpa webbplatsen att identifiera och följa användare. Cookies finns som sessionscookies och som cookies som lagras permanent på datorn. Under tiden för ett första besök på webbplatsen blir webbläsaren tilldelad en sessionscookie som är unik och som används för att inte blanda ihop användaren med andra användare. För att kunna använda webbplatsen till fullo bör kunden tillåta cookies i sin webbläsare. Denna typ av cookie används enbart för att ge kunden som besökare en bättre upplevelse och support och lagrar inga personliga uppgifter. Cookies kan raderas. På denna webbplats används cookies exempelvis för att hålla koll på kundens kundvagn, inställningar och vilka sidor som besökts för att kunna ge kunden en bättre kundupplevelse och support.

 

Kamera Övervakning

Genom att teckna medlemsavtal hos Hälsohuset Gnesta godkänner du övervakning av lokalerna att detta inte är kränker den personliga integriteten. Våra kameror aktiveras av rörelse och sparar data i 30 dagar. Materialet används endast vid misstanke av brott, misstanke om olovlig träning eller tips från andra deltagare att något brottsligt har skett. Alla stölder polisanmäls

 

Hälsotillstånd

Varje kund ansvarar själv för att hälsotillståndet är sådant att de utan risk kan delta i aktiviteterna på Hälsohuset Gnesta AB. Vid infektion skall du som medlem undvika att träna samt tänka på en extra god hygien för att undvika smittspridning.

 

Passertagg

Hälsohuset tillhandahåller PERSONLIGA passertaggar, dessa får inte användas för att släppa in andra medlemmar eller icke medlemmar. Om detta skulle ske riskerar man att bli omedelbart avstängd samt utan återbetalning. Alla som har tagg på Hälsohuset måste tagga in sig själv. Vid borttappad tagg så måste du meddela reception@halsohusetgnesta.se så vi kan spärra denna. Vid Borttappad tagg så måste medlemmen köpa en ny för 150 kr

 

Som medlem via webben godkänner jag dessa villkor

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?